top of page

Kjøp og salgsbetingelser

Alminnelige betingelser
1.1 Generelt
Jeg tilbyr undervisning og rådgivning som gir bedre betingelser for det du/ dere står i og opplever til deres problemstilling. Jeg garanterer bedring, og har sett mange skape betydningsfulle resultater ved å iverksette og gjennomføre stegene og verktøyene i mine program, kurs og tjenester. Min erfaring er at dette fungerer når du virkelig vil og ønsker det, og gjør den jobben og oppgavene som kreves.
Jeg er spesialist innen sexologisk rådgivning og er samlivsrådgiver og jobber ut i fra plizzit modellen nivå 3 og etter de utdannelser jeg besitter.
1.2 Konfidensialitet
Jeg garanterer fullstendig konfidensialitet og har taushetsplikt innenfor lovens rammer.
Jeg journalfører.
1.3 Angrerett og avbestilling                                                                                                 
For å oppnå de resultatene du ønsker å skape er det viktig og stole på prosessen. Om du er i et betalt forløp og ønsker å avbryte gjøres det en utregning opp mot tid brukt og at rabatt knyttet til forløps pakke blir tatt bort og man betaler fullpris. Og dette utføres skriftlig.
Avbestilling og endring av oppsatt time på skje 24 timer senest dagen før, ellers går den tapt. Dette gjelder også glemt og uteblitt til avtalt time.
1.4 Levering
De forskjellige tjenestene leveres digitalt, enten det er 1-1 samtaler eller i gruppe. Det benyttes skype eller google meet i det digitale møtet.
Er det hensiktsmessig og ønskelig kan også samtaler tas ved fysisk oppmøte på klinikkens adresse eller et annet avtalt sted.
1.5 Betaling
Betaling tilbys gjennom Klarna, zettle bakterminal eller Faktura. Kjøper har mulighet for delbetaling etter avtale med Beate Warvik.
1.6 Reklamasjon
Har du som kunde noe å klage på eller ønske om å avslutte kundeforholdet underveis i kurset eller prosessen, bes du snarest mulig ta kontakt med Beate Warvik på Beate_Warvik6@hotmail.com
1.7 Undervisningsmateriale                                                                                          
Alt undervisningsmateriale som gjøres tilgjengelig og er i bruk under, og i forbindelse med, rådgivning, undervisning, programmet og annet som leveres av Beate Warvik Dette omfatter også lydfiler, videoer og oppgavehefter.
Kjøper kan ikke videreformidle noe av undervisningsmaterialet uten skriftlig samtykke fra Beate Warvik
1.8 Klientens ansvar og forpliktelse
Aksept av disse kjøpsvilkårene innebærer aksept av følgende:
– Du aksepterer fullt ansvar for deg selv og de handlingene som er dine å ta.
– Du godtar at Beate Warvik trekker nedbetalingsavdrag til avtalte frister.
– Du samtykker i at det som deles under gruppetimer-samtaler forblir i konfidensialitet.

kjøp og salgsbetingelser: Tekst
bottom of page